Elektriciteit is een vorm van energie. Het wordt geproduceerd door beweging of stroming van elektronen. Elektronen zijn nietige, minuscule deeltjes in atomen. De beweging van de elektronen veroorzaakt een elektrische lading c.q. spanning die energie afgeeft. De energieopbrengst kan enorm zijn, vergelijkbaar met een bliksemflits. Maar ook kan deze heel klein zijn, zoals in een gloeilampje van een zaklantaarn het geval is.

Hoeveel soorten Energie bestaan er?
Er zijn in principe twee soorten energie, te weten statische en dynamische elektriciteit. (m.u.v. kernenergie, atomen ed). Statische elektriciteit is een elektriciteitssoort die zich niet verplaatst. Bijvoorbeeld in onweerswolken groeit statische elektriciteit aan en de daarna volgende bliksemoverslag is de ontlading. Het langs elkaar wrijven van bepaalde dingen kan statische elektriciteit opwekken, soms sterk genoeg om vonkjes te laten overspringen. Denk bijvoorbeeld maar aan een trui die je over je hoofd uittrekt en die knispert c.q. knettert, hetgeen statische elektriciteit is in zwakke vorm. Dynamische elektriciteit is een stroming van elektriciteit door een metaaldraad.

Wat houdt Volt Ampère Ohm Watt in? (Eenheden Stroom).
Dit zijn allemaal eenheden die behoren tot het gebied van de elektriciteit.

Volt of Voltage. Het aantal Volts (V) is een maat voor de grootte van de elektrische spanning. Op batterijen en accu’s staat altijd het voltage aangegeven dat ze produceren

Ampère. Het aantal ampères (A) geeft de sterkte van de stroom aan die door een metaaldraad stroomt. Hoeveel stroom door een metaaldraad kan stromen, hangt af van de weerstand van die draad (Ohms);

Ohms. De weerstand van de metaaldraad, zoals hierboven aangegeven, wordt gemeten in Ohms. Een kleine weerstand, zoals b.v. zilverdraad, maakt het mogelijk om bij eenzelfde doorsnede van de draad er meer stroom (A) door te laten vloeien;

Watt. Het aantal watts (W) geeft aan hoeveel energie wordt opgewekt of verbruikt als elektrische stroom wordt ingeschakeld. Op gloeilampen b.v. staat aangegeven hoeveel Watt ze zijn.

Elektro Venlo (Elektro Installatietechniek) Theunissen
Stefan Theunissen