Keuren arbeidsmiddelen

Het regelmatig inspecteren of keuren van arbeidsmiddelen is een onderdeel van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Arbobesluit hoofdstuk 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 7.4a eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Deze keuringen word uitgevoerd door ons deskundig natuurlijk persoon.

Het keuren van arbeidsmiddelen is voor veel bedrijven en instellingen al vanzelfsprekend. Veelal komen bedrijven bij het opzetten van een certificering tot de conclusie dat men de arbeidsmiddelen moet laten keuren. Bij een certificering zoals VCA, ISO 9001 en andere kwaliteitsmanagementsystemen, is keuren van arbeidsmiddelen een onderdeel van certificering.

Eit keurmeester voor de keuring van uw arbeidsmiddelen

  • Keuren van elektrisch gereedschap

Wat kunnen wij voor u betekenen.

Eit keurmeester kan deze keuringen voor u verzorgen. Wij inventariseren, registereen en inspecteren uw arbeidsmiddelen. U ontvangt een complete administratie van de totale keuring van uw arbeidsmiddelen. Dit betreft alle benodigde documenten die aantoonbaar moeten zijn voor de certificering van uw bedrijf. Maar vooral ook om bij de reguliere inspectiebezoeken en tijdens onderzoeken naar aanleiding van ongevallen door de Inspectie SZW (voorheen; Arbeidsinspectie) aan te kunnen tonen dat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan om ‘ veilige’  arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen aan uw werknemers.

Werkgevers 

Werkgevers zijn keuringsplichtige. Iedere werkgever heeft een wettelijke verplichting om (elektrische) arbeidsmiddelen te keuren. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om ‘ veilige arbeidsmiddelen’ beschikbaar te stellen aan de werknemer. De arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers. Als er personeel op regiebasis  ingehuurd wordt, dan heeft de werkgever over deze mensen dezelfde zorgplicht voor veiligheid als voor eigen personeel.

Eenmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er

Als eenmanszaak, zelfstandige, of ZZP’er bent u in principe niet verplicht uw (elektrische) arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen u de arbeidsmiddelen mag bedienen! Het keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden aangezien sommige opdrachtgevers eisen dat uw materiaal goedgekeurd is. Denk bijvoorbeeld aan een werkomgeving waarbij VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) een vereiste is.

Onze keurmeester komt op locatie de gereedschappen keuren. Het is ook mogelijk om de arbeidsmiddelen in onze werkplaats te laten keuren.

Op het gebied van elektrische veiligheid en in het kader van de ASRBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrisch gereedschap veilig worden gebruikt. Dit kan gerealiseerd worden door middel van keuring NEN 3140. Door het laten keuren van uw elektrische arbeidsmiddelen kunt u aantonen dat u ‘ veilige’  arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. keringen en inspecties van elektrische gereedschappen worden door Eit keurmeester uitgevoerd volgens de norm NEN 3140. In de norm NEN 3140 is vastgesteld dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig gekeurd dienen te worden. Aan de keuring NEN 3140 worden de volgende eisen gesteld:

  • Een visuele controle;
  • Een controle door meting of beproeving;
  • Een registratie moet worden bijgehouden;
  • De inspectie moet aantoonbaar zijn;
  • Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap veilig is.

De keuring NEN 3140 van elektrische arbeidsmiddelen bestaat in principe uit 3 delen.

  • Keuring NEN 3140 visuele inspectie. Voor aanvang van de metingen dient een elektrisch arbeidsmiddel visueel te worden geïnspecteerd.
  • Keuring NEN 3140 metingen en beproevingen.In de norm NEN 3140 wordt besproken over een minimaal aantal zaken welke door metingen en beproevingen beoordeeld moeten worden.
  • Keuring NEN 3140 administratie en certificaten.  Wanneer de inspectie en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en testcertificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen.

Tarieven keuren elektrische arbeidsmiddelen

Elektrisch gereedschap 1 t/m 24 stuks  € 8,00,-   25 stuks en meer € 7,50,- p.s.

vast opgestelde apparaten (230 en 380V)  € 12,50,- p.s.

Elektro Venlo (Elektro Installatietechniek) Theunissen
Stefan Theunissen
T: 077-8795012
E: info@elektro-theunissen.nl