NEN1010/ 3140, inspecties

Al onze installaties worden gecontroleerd en waar nodig met meetapparatuur getest. De verdeler (groepenkast) wordt uiteraard na een verbouw, aanbouw óf geheel nieuwe installatie volledig aangepast volgens NEN 1010. Ook kan Elektro Theunissen uw bestaande of nieuwe installatie volgens de NEN 1010 en/ of NEN 3140 inspecteren en waar nodig fatsoeneren. Verzekeringsmaatschappijen eisen steeds meer preventieve maatregelen om brand te voorkomen en zo kan het zijn dat verplicht bent de installatie  NEN1010 of/en NEN3140 te laten inspecteren. Steeds vaker staat er in hun eisen pakket dat de installatie  NEN 1010 en NEN 3140 geïnspecteerd/ gekeurd dient te zijn of te worden. Voor de horeca is het al een gebruikelijke clausule in de polis.

Wat is NEN 1010? NEN 1010 is dé norm voor de elektro-installateur. Deze norm bevat de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen.

NEN 1010: is van toepassing op elektrische installaties zoals van:

– tot bewoning bestemde gebouwen en terreinen;
– tot zakelijke doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;
– tot openbare doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;
– tot industriële doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;
– ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, tuinbouw of veeteelt;
– geprefabriceerde gebouwen;
– caravans, campings en soortgelijke terreinen;
– bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties;
– jachthavens.

De hierboven bedoelde installaties komen ook voor in logiesverblijven, op het net aangesloten woonschepen en kampeerwagens en opstellingen van tijdelijke aard, zoals aan boord van schepen in aanbouw of herstelling.

NEN 1010: heeft betrekking op:

– stroomketens met: een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V. In deze norm wordt rekening gehouden met de voorkeurfrequenties van 50 Hz, 60 Hz en 400 Hz. Deze voorkeur sluit het gebruik van andere frequenties voor speciale doeleinden niet uit; een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V; b) stroomketens, inwendige bedrading van toestellen hierbij niet inbegrepen, met een spanning hoger dan 1000 V die worden gevoed uit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger dan 1000 V. Voorbeelden zijn ontstekingsketens voor gasontladingslampen en elektrostatische filters;
– leidingen en leidingsystemen waarvoor geen productnormen bestaan;
– alle verbruiksinstallaties buiten de gebouwen;
– vaste leidingsystemen voor informatie- en communicatietechnologie, signalering, besturing en soortgelijke toepassingen. Inwendige bedrading van toestellen is hierbij niet inbegrepen;
– wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

NEN 1010:2015 heeft ook betrekking op bestaande installaties. Voor meer informatie verwijzen wij u naar navolgende website: http://www2.nen.nl

NEN 3140:  Is de nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering voor werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Dus bij een inspectie NEN1010/NEN3140 worden alle aspecten bekeken, ook machines waarmee gewerkt wordt.

Elektro Venlo (Elektro Installatietechniek) Theunissen
Stefan Theunissen